Aktualności

Dzień otwary na oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Sobota, 19 grudnia 2015

Dzień otwarty na oczyszczalni ścieków w Swarzewie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym dniu zapraszamy każdego, kto chce się zapoznać z działalnością oczyszczalni w Swarzewie.


Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Piątek, 6 listopada 2015

Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanego rurociągu zrzutowego

Piątek, 11 września 2015

Uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanego rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Uzyskano pozwolenie  dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej

Piątek, 14 sierpnia 2015

Uzyskano pozwolenie  dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisano umowę pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT

Wtorek, 5 maja 2015

Podpisano umowę nr POŁ/01/04/2015 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT - na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisano umowę pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ALFA

Poniedziałek, 2 marca 2015

Podpisano umowę nr KAN/01/02/2015 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ALFA Przemysław Marszałkowski  - na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisano aneks do umowy rozszerzajacy zakres dotychczasowych zadań

Wtorek, 30 września 2014

Podpisano aneks do umowy rozszerzający zakres dotychczasowych zadań projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck" o budowę kanalizacji sanitarnej w Połczynie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Dokonao uroczystego wmurowania Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Czwartek, 9 maja 2013

Dokonano uroczystego wmurowania Aktu erekcyjnego Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisano umowę pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Konsorcjum Ginzler Stahl

Poniedziałek, 18 listopada 2013

Podpisano umowę nr POIiŚ/01/2013/01 pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Konsorcjum Ginzler Stahl -u. Anlagenbau GmbH & Mega S.A. - na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisano umowę pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o

Poniedziałek, 21 października 2013

Podpisano umowę nr POIiŚ/01/2013/02 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. - na rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wszczęto postępowanie na Roboty budowlane

Niedziela, 9 czerwca 2013

Wszczęto postępowanie na Roboty budowlane:
Część 1 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie,
Część 2 - rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska.


Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu

Wtorek, 22 stycznia 2013

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Spółką Wodno-Ściekową "SWARZEWO".


Przejdź do góry strony

image