Podpisano umowę pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Konsorcjum Ginzler Stahl

Podpisano umowę nr POIiŚ/01/2013/01 pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Konsorcjum Ginzler Stahl -u. Anlagenbau GmbH & Mega S.A. - na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przejdź do góry strony

image