Zakres rzeczowy

W ramach projektu przewidziano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Jastarni. W zakres projektu wchodzi:
- rozbiórka:

 • reaktora biologicznego SBR1 i SBR2,
 • przepompowni ścieków oczyszczonych

- budowa:

 • reaktora biologicznego SBR1 i SBR2,
 • przepompowni ścieków oczyszczonych,
 • reaktora biologicznego SBR4,
 • budynku dmuchaw dla reaktorów SBR3 i SBR4,
 • przepompowni osadu nadmiernego;
 • rurociągów technologicznych,
 • ogrodzenia oczyszczalni;

- przebudowa:

 • zbiornika żelbetowego na obiekt stacji roztwarzania i dozowania reagentów,
 • budynków technologicznego i odwadniania osadu;
 • rurociągów technologicznych międzyobiektowych;

- modernizacja :

 • reaktora biologicznego SBR3,
 • budynku stacji transformatorowej;
Zakres rzeczowy

Przejdź do góry strony

image