Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Spółką Wodno-Ściekową "SWARZEWO".

Przejdź do góry strony

image