Uzyskano pozwolenie  dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej

Uzyskano pozwolenie  dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przejdź do góry strony

image