Podpisano umowę pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT

Podpisano umowę nr POŁ/01/04/2015 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT - na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Połczyno wraz z pompownią P1 w gm. Puck. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przejdź do góry strony

image