Wszczęto postępowanie na Roboty budowlane

Wszczęto postępowanie na Roboty budowlane:
Część 1 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie,
Część 2 - rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska.

Przejdź do góry strony

image