Aktualności

Uzyskano Zaświadczenie zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni

Piątek, 11 września 2020

Uzyskano zaświadczenie WIK.77.6.68.2020.NS o braku sprzeciwu organu w trybie art.54 Prawa budowlanego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Uzyskano Zaświadczenie zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni

Wtorek, 7 lipca 2020

Uzyskano Zaświadczenie PINB-7114/302/20/DD zezwalające na użytkowanie dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jastarni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisanie umowy na roboty budowlane

Czwartek, 13 września 2018

Podpisano umowę nr RBUD/01/09/2018 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Budowlanym GLEMBUD Sławomir Glembin - na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Podpisanie umowy o dofinansowanie

Wtorek, 8 maja 2018

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Spółką Wodno-Ściekową "SWARZEWO".


Przejdź do góry strony

image